Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Bericht van bestuur mbt vertrek voorzitter, ALV en contributie

Bericht van bestuur mbt vertrek voorzitter, ALV en contributie

29 mei 2021 14:30


Gezien het verwachte vertrek van Marianne, hierbij een update vanuit het bestuur over o.a. haar vervanging, de ALV en de contributie.

Vertrek voorzitter - Huub Wilbrink interim-voorzitter
Gezien de formele voordracht tot directeur betaald voetbal bij de KNVB heeft voorzitter Marianne van Leeuwen inmiddels haar voorzitterstaken overgedragen aan vicevoorzitter Huub Wilbrink. Huub is interim-voorzitter voor de komende periode, Marianne blijft tot eind juni actief betrokken en zal in de tweede helft van juni haar taken overdragen aan andere bestuursleden. Zo zal bijvoorbeeld Robert Roosenstein inspringen op het onderdeel Community en Saïd Amallah op Sponsoring. Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, zal ook de onderlinge taakverdeling tussen bestuursleden op de website worden aangepast. 
 
Zoals eerder aangegeven blijft er gewerkt worden vanuit het strategische plan 2020-2025, dat in oktober werd vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en waarbij ook het huidige bestuur unaniem voor drie jaar werd benoemd.
 
Het bestuur zal zich in de zomer beraden over de invulling van de voorzittersrol voor de rest van benoemingsperiode (seizoen 2021/2022 en 2022/2023),de  bestuurssamenstelling en eventuele aanvullende wijzigingen van de portefeuilleverdeling.
 
Mocht je vragen hebben hierover, contact Huub Wilbrink, secretaris Rodney Orzeszek of een van de andere bestuursleden.
 
Algemene Ledenvergadering in najaar 2021
Omdat we verwachten dat de corona-maatregelen in het najaar versoepeld zullen zijn en we de sterke voorkeur geven aan een ALV waarbij iedereen fysiek aanwezig kan zijn zonder bijzondere maatregelen, is besloten de ALV uit te stellen naar september of oktober 2021. Tezijnertijd zullen datum, tijd en definitieve agenda bekend worden gemaakt.
 
Begroting seizoen 2021/22 - conservatief & contributie niet verhoogd
Het bestuur heeft de begroting voor komend seizoen vastgesteld. Er is wederom een conservatieve begroting opgesteld, zodat eventuele tegenvallers op kunnen worden gevangen. Er wordt daarbij rekening gehouden met een regulier voetbalseizoen, maar we hebben voor de zekerheid de post onvoorziene uitgaven verhoogd. Wel is het gelukt om budget vrij te maken voor een verhoging van het opleidingsbudget van onze technische staf.
 
Contributie gelijk
Het bestuur heeft bij hoge uitzondering, vanwege het gekke coronajaar dat we achter de rug hebben, besloten om de contributies voor het komende seizoen niet te verhogen met de gebruikelijke inflatiecorrectie. Alle bedragen blijven gelijk aan het huidige seizoen.
 
Corona-proof
Ook is er door de penningmeester Nabil Laghrich gekeken of hoe een eventuele opleving van het corona-virus en bijbehorende maatregelen onze begroting zou raken. Daaruit blijkt dat als corona weer terug zou komen na de zomer, we door streng te bezuinigen in staat zijn om de financiën op orde te houden. Dat plan ligt klaar.  We hopen en rekenen op de overheidssteun als er weer een corona-opleving volgt, maar staan er financieel dus robuust voor.
 
De begroting zal tijdens de ALV in het najaar in detail worden toegelicht. Mocht je al eerder vragen hebben, mail even naar Nabil Laghrich op penningmeester@zeeburgia.nl. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!