Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vacaturebank

Vacaturebank

Vertrouwenscommissie

13-10-2021

Vertrouwenspersoon

AVV Zeeburgia neemt sociale veiligheid (gedrag, integriteit en tuchtzaken) zeer serieus, zowel qua preventie als op het moment dat er toch iets misgaat. Er is een gedragscode waarin de gedragsregels voor iedereen zijn opgenomen. Ook is er een vertrouwenspersoon, een meldpunt racisme, een klachtenprocedure & -commissie, ondersteuning bij tuchtzaken en worden voor alle vrijwilligers verklaringen omtrent gedrag (VOG's) aangevraagd.

Voor de belangrijke rol van vertrouwenspersoon zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger, als opvolger van Debbie Rokette die deze rol 7 jaar met verve heeft vervuld en die dit interim blijft doen tot er een opvolger is gevonden.

Kun jij goed luisteren en goed omgaan met een vertrouwelijke situatie? En vraag je altijd door om onderliggende redenen te achterhalen om daarmee vroegtijdig een ongewenste situatie te voorkomen of op te lossen? Heb je affiniteit met (een vergelijkbare) de rol van vertrouwenspersoon?

Als jij jezelf hierin herkent en bereid bent vrijwilligerswerk te doen en deel uit te maken van een enthousiaste groep Zeeburgianen, maak dan je interesse kenbaar en ga met ons in gesprek! Contactpersonen zijn bestuurslid bestuurslid Erny Kort en de huidige vertrouwenspersoon Debbie Rokette.

Je kunt onderstaand meer lezen over de inhoud van de functie.

Namens het bestuur van Avv Zeeburgia

Erny Kort

erny@zeeburgia.nl

06-13785308


 Vacature

Voor de rol van vertrouwenspersoon zoeken wij een vrijwilliger. Belangstellenden wordt gevraagd contact met ons op te nemen en een korte motivatie op te sturen. Een C.V. wordt door ons op prijs gesteld. Hierna zullen er één of meerdere gesprekken plaatsvinden met Debbie (huidige vertrouwenspersoon), Erny (bestuurslid) en andere bestuursleden.

Waarom een vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen of heeft plaatsgevonden. Binnen Zeeburgia willen wij dit graag voor zijn of kunnen optreden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Vanwege de gevoeligheid van sommige onderwerpen willen we leden de gelegenheid geven om dit vertrouwelijk te kunnen bespreken. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom er binnen Zeeburgia een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Die kan fungeren als aanspreekpunt/klankbord, leden helpen met advies en/of hen doorverwijzen naar de juiste personen in de organisatie. Zo zorgen we ervoor dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Rol vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij geldt dat snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt. De vertrouwenspersoon speelt hierin een belangrijke rol.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Bijvoorbeeld als je vragen hebt over (of te maken hebt met):

 • pesten en gepest worden, machtsmisbruik of verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • ongewenste intimiteiten of onprettig gedrag ervaart door een teamlid, trainer/coach
 • je een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag hebt
 • je een klacht hebt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team (buiten voetbal specifieke zaken)
 • andere vormen van ontoelaatbaar gedrag

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij doen?

De vertrouwenspersoon biedt een vertrouwelijke, toegankelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot het melden van ongewenst gedrag (in welke vorm dan ook). Naast het luisteren naar je verhaal en het bieden van steun kan de vertrouwenspersoon je helpen met te nemen stappen om de situatie te verbeteren of op te lossen. Er wordt eventueel gezocht naar een informele oplossing en waar nodig wordt je terzijde gestaan bij het indienen van een formele klacht, maar gewoon even praten kan ook.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Daartoe kan de vertrouwenspersoon, met inachtneming van de nodig vertrouwelijkheid, andere betrokken aanhoren of informatie inwinnen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg, de vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

 Vertrouwenspersoon versus Bestuur Avv Zeeburgia

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurslid met als aandachtsgebied: Gedrag, Cultuur en Maatschappij. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Als vertrouwenspersoon heb je voldoende oog voor doel en werkwijze van de vereniging, met name ter zake missie en visie. Je kent de statuten en het huishoudelijk reglement van de club, bent op de hoogte van de Zeeburgia opleidingsvisie en aanverwante en regelingen en kunt wederzijdse belangen op waarde schatten.

Functie eisen (niet uitputtend):

 • Je bent empathisch en objectief en je weet je als een onafhankelijke partij op te stellen bij de behandeling van een vertrouwelijke vraag of klacht.
 • Je beschikt over een grote mate van sociale vaardigheden en je bent vaardig in het omgaan met vertrouwelijke zaken.
 • Je kunt werken volgens protocollen en procedures. Je hebt affiniteit met juridische zaken en een brede belangstelling voor mens en maatschappij
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, je bent integer en onafhankelijk en je weet op een juiste manier je advies te onderbouwen. Je gaat vanzelfsprekend vertrouwelijk om met de klachten en persoonsgegevens.
 • Je bent bekend of wilt bekend worden met de actuele wet- en regelgeving die van toepassing is op binnen een (voetbal)vereniging en destatuten en het huishoudelijk reglement in het bijzonder
 • Je kunt je inleven in de missie, visie en kernwaarden van AVV Zeeburgia.
 • Je vervult geen andere (vrijwilligers) rol bij Zeeburgia.

 

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Vacature Titel
Vertrouwenscommissie Vertrouwenspersoon
Communicatie & Pr Stageplek ontwikkelen Zeeburgia TV
Social Media beheer Social Media Manager(s) 3x
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!